מדפסת לייזר צבע HP LaserJet CP6015DN

מדפסת לייזר צבע HP LaserJet CP6015DN

יצרן HP
דגם מדפסת לייזר צבע HP LaserJet CP6015DN

תאור

יצרן
HP
דגם
מדפסת לייזר צבע HP LaserJet CP6015DN
נוספים
פרטי המוצר
מפרט מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4) עד 41 עמודים לדקה מהירות הדפסה בצבע ‏(רגילה, A4) עד 41 עמודים לדקה הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן) בתוך 11.5 שניות בלבד פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן) בתוך 11 שניות בלבד איכות הדפסה בשחור (מיטבית) עד 1,200‎ x 600 dpi איכות הדפסה בצבע (מיטבית) עד 1,200‎ x 600 dpi טכנולוגיית הדפסה טכנולוגיה מובנית להדפסת לייזר בצבע מחזור הדפסה (חודשי, A4) עד 175,000 עמודים הערה בדבר מחזור הדפסה מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודששל פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים שלHP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקניMFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת. היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש 4,000 עד 17,000 הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים בחודש יהיה בין 4,000 ל-‏17,000 זיכרון סטנדרטי 512 MB זיכרון מרבי 512 MB מהירות המעבד ‎835 MHz קיבולת הדיסק הקשיח כונן קשיח בקיבולת גבוהה אופציונלי שפות רגילות למדפסת HP PCL 6‏, HP PCL 5, אמולציית HP Postscript Level 3‏, הדפסת PDF‏ טבעית (גרסה 1.3‏‏) טיפול בנייר מגשי נייר רגילים CP6015n / CP6015dn: 2CP6015xh: 5 מספר מרבי של מגשי נייר 5 טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה CP6015n / CP6015dn: מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, מגש הזנה 2‏ ל-‏500 גיליונותCP6015xh: מגשרב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, מגש הזנה 2‏ ל-‏500 גיליונות, מגש 3‏ ל-‏500גיליונות, מגש 4‏ ל-‏500 גיליונות ומגש 5‏ ל-‏500 גיליונות טיפול בנייר אופציונלי/הזנה CP6015n / CP6015dn: מזין אופציונלי אחד ל-‏500 גיליונות עם ארונית, מזין אופציונלי ‎3 x 500‏ גיליונות טיפול בנייר סטנדרטי/פלט סל פלט ל-‏500 גיליונות עם הפנים כלפי מטה טיפול בנייר אופציונלי/פלט CP6015xh: מפיק חוברות אופציונלי ל-‏2,000 גיליונות, מהדק/מערם אופציונלי ל-‏1,600 גיליונות אפשרויות הדפסה דו-צדדית CP6015xh / CP6015dn: אוטומטית (סטנדרט)CP6015n: ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן) גדלים נתמכים של חומרי הדפסה A3, A4, A5, A6, B4 (JIS‏), B5, B5 (JIS‏), B6, C5, DL‏, Double Postcard‏ (JIS‏), Executive‏ (JIS‏), Banner‏ גודל חומר הדפסה מותאם אישית CP6015n / CP6015dn: מגש 1: ‎99 x 140 מ"מ עד ‎320 x 457 מ"מ ובנוסף הדפסת כרזות (‎99 x 320 מ"מ עד ‎915 מ"מ), מגש 2‏: ‎148 x 210 עד ‎297 x 432 מ"מCP6015xh: מגש1: ‎99 x 140 מ"מ עד ‎320 x 457 מ"מ ובנוסף הדפסת כרזות (‎99 x 320 מ"מ עד‎915 מ"מ), מגש 2‏: ‎148 x 210 עד ‎297 x 432 מ"מ; מגש 3‏, 4 ו-‏5‏: ‎148 x210 מ"מ עד ‎305 x 457 מ"מ סוגי חומרי הדפסה נתמכים נייר (כבד במיוחד, מבריק, כבד, כבד מבריק, תמונות מבריקות במיוחד, ביניים, קל, רגיל, מיחזור, קשיח), מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, שקפים טיפול בפלט גמור הזנת גיליונות קישוריות קישוריות סטנדרטית שתי יציאות מארח דמויות USB 2.0 עבור חיבוריצד שלישי, יציאה להתקן Hi-Speed USB (תואמת למפרטי USB 2.0‏), שני חריציEIO‏, שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet‏, Jetlink‏, יציאת אביזרעבור מנעול Kensington‏ ממדים ומשקל משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר CP6015xh: מגש 1, 2, 3, 4, 5: 60 עד 220 ג'/מ"רCP6015n / CP6015dn: מגש 1, 2: 60 עד 220 ג'/מ"ר ממדי המוצר (ר x ע x ג) CP6015n / CP6015dn: ‎704 x 635 x 580 מ"מCP6015xh: ‎704 x 635 x 972.8 מ"מ ממדים מרביים (ר x ע x ג) ‎983 x 1,079.5 x 580 מ"מ ממדי האריזה (ר x ע x ג) CP6015n / CP6015dn: ‎900 x 800 x 860 מ"מCP6015xh: ‎935 x 800 x 1,210 מ"מ משקל המוצר CP6015xh: 119.6 ק"גCP6015n / CP6015dn: 86.2 ק"ג משקל חבילה CP6015n / CP6015dn: 103.20 ק"גCP6015xh: 150.85 ק"ג דרישות מתח והפעלה דרישות מערכת מינימליות Microsoft® Windows®‎‏ גרסאות XP‏ (‎32-bitו-‏‎64-bit‏), Server 2003‏ (‎32-bit ו-‏‎64-bit‏), 2000‏ (‎32-bitו-‏‎64-bit‏), Windows Vista®‎‏ (‎32-bit ו-‏‎64-bit‏) דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh Mac OS X v10.2‎‏ ואילך; מעבד PowerPC או מעבד Intel® Core‏ מערכות הפעלה תואמות Microsoft® Windows®‎‏ גרסאות 2000‏, XPHome‏, XP Professional‏, Server 2003‏ (‎32/64 bit‏), Server 2008‏;Windows Vista®‎‏; Mac OS X v10.2‎‏ ואילך תואם-Mac כן צריכת חשמל (פעיל) CP6015n / CP6015dn: 1,195 וואטCP6015xh: 1,200 וואט צריכת חשמל (שינה) CP6015n / CP6015dn: 18.9 וואטCP6015xh: 19.4 וואט צריכת חשמל (המתנה) CP6015n: 207 וואטCP6015dn: 207.5 וואטCP6015xh: 211.4 וואט צריכת חשמל (כיבוי ידני) 0.1 וואט הערת שוליים בנושא צריכת חשמל הערכים נכונים ל-‏2 בפברואר, 2004‏. המתחהמדווח הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור הדפסה בצבע ובשחור-לבן תוך שימושבכל המתחים התקניים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובתhttp://www.hp.com/support/clj6015‏ טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה 17 עד °‎25 צלזיוס מאושר ENERGY STAR‎®‎‎ לא מה כלול אחריות שנה אחת באתר הלקוח כבל כלול לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד תכולת האריזה CP6015dn: מדפסתHP Color LaserJet CP6015dn Printer‏; מחסניות דיו HP Color LaserJetPrint Cartridges בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב, עם טונר HP ColorSphere‏(מבוסס על תקני תפוקה של ISO‏); תקליטורי CD עם מנהלי התקן ותיעוד לתוכנות;תיעוד (מדריך לתחילת העבודה); כבל מתח; מתאם מנעול (לשימוש עם מנעולי צדשלישי כגון Kensington‏); שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet PrintServer‏ (משובץ); מגש 1 רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות; מגש הזנה 2 ל-‏500גיליונות; יחידה אוטומטית להדפסה דו-צדדית (מובנית)CP6015n: מדפסתHP Color LaserJet CP6015n Printer‏; מחסניות דיו HP Color LaserJet PrintCartridges בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב, עם טונר HP ColorSphere‏ (מבוסס עלתקני תפוקה של ISO‏); תקליטורי CD עם מנהלי התקן ותיעוד לתוכנות; תיעוד(מדריך לתחילת העבודה); כבל מתח; מתאם מנעול (לשימוש עם מנעולי צד שלישיכגון Kensington‏); שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server‏(משובץ); מגש 1 רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות; מגש הזנה 2 ל-‏500 גיליונותCP6015xh: מדפסתHP Color LaserJet CP6015xh Printer‏; מחסניות דיו HP Color LaserJetPrint Cartridges בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב, עם טונר HP ColorSphere‏(מבוסס על תקני תפוקה של ISO‏); תקליטורי CD עם מנהלי התקן ותיעוד לתוכנות;תיעוד (מדריך לתחילת העבודה); כבל מתח; מתאם מנעול (לשימוש עם מנעולי צדשלישי כגון Kensington‏); שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet PrintServer‏ (משובץ); מגש רב-תכליתי 1 ל-‏100 גיליונות; מגש הזנה 2 ל-‏500גיליונות; 3 מגשי הזנה 3‏, 4‏, 5 ל-‏500 גיליונות, על גלגלים; יחידתאוטומטית להדפסה דו-צדדית (מובנית); דיסק קשיח משובץ של HP

חוות דעת

אין אף חוות דעת

להשאיר חוות דעת

אם ברצונך להוסיף חוות דעת, עליך כניסה

ביקורות בפייסבוק

המידע המופיע ב izzi מסופק על ידי סריקה אוטומטית של אתרים. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.