זוג נרות מאירי השלום עם מנגנון סליל להט בהסכמת הרבנים שליט"א

זוג נרות מאירי השלום עם מנגנון סליל להט בהסכמת הרבנים שליט"א

דגם זוג נרות מאירי השלום עם מנגנון סליל להט בהסכמת הרבנים שליט"א

השוואת מחירים

 
מחיר
קישור
Volt 26.00 ₪ עבור לחנות

בשל הפרשי עדכונים, המחירים המופיעים באתר השוואת מחירים איזזי עשויים להיות שונים, המחיר הקובע הינו המופיע באתר היעד בלבד.

תאור

דגם
זוג נרות מאירי השלום עם מנגנון סליל להט בהסכמת הרבנים שליט"א
נוספים
הדלקה בברכה במקום אחד על ידי יותר מאישה אחת (כגון חדר אוכל, לובי בית פרטי וכו’) מהווה לדעת מרן ופוסקי ספרד ברכה לבטלה, ובלובי ובפרוזדורים גם לחלק מפוסקי אשכנז. נרות הפטנט מאפשרים הדלקה בטיחותית בכניסת שבת בברכה בחדרים הפרטיים במקומות שלא ניתן היה להדליק עד היום על נרות שמן או שעווה מסיבות בטיחות או שלא ניתן היה לברך בברכה.
יהי רצון שבזכות ריבוי הברכות והדלקות נרות השבת נרבה שלום בין הקב"ה לכנסת ישראל ונחיש את גאולתנו ואת בניים בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
הוראות הפעלה:
*יש להוציא את שתי חלקי הנר מהאריזה
* יש להוציא את נייר המדבקה בחלקו התחתון של הנר כדי לייצבו על המשטח
* יש לחבר את הלהבה (1) עם בסיס הנר (2) עד להקלקה, החיבור בין שני החלקים ידליק את הנר.
* חשוב ברגע ששני חלקי הנר מחוברים, אין אפשרות להפריד אותם שוב,
*השימוש בנר הוא חד פעמי. מרגע ההדלקה הנרות מוקצה.
למי מיועדים נרות מאירי השלום?
הדלקה בברכה בחדר האוכל או בחדר מסוים אחר על ידי יותר מאישה אחת מהווה לדעת מרן ופוסקי ספרד חשש ברכה לבטלה ובלובי ובפרוזדורים גם לחלק מפוסקי אשכנז. המוצר מיועד עבור מקומות שלא ניתן להדליק בשמן או שעווה, כגון בתי מלון וצימרים (מחשש שריפה, ואם עובר על תנאי השכירות יש כאן חשש גזל), בתי חולים והחלמה, בתי אבות, סוכות, מחנות צבא, כלי שייט, מוסדות חינוך כגון בגני ילדים, וכן בכל בית בעת מלחמה והפגזות, ובעת אירוח משפחות כשאין אפשרות להדליק בחדר מחשש שריפה ילדים וכדומה או מקומות שאינם מאפשרים להדליק נרות כלל כגון בבתי מלון בחו"ל וכו’.
מדוע לא להדליק במנורות החשמל הרגילות
פוסקים רבים אסרו לברך על מנורות החשמל עם חוט להט מחשש לברכה לבטלה מהסיבות הבאות: תקלה בחברת חשמל (הרב מרדכי אליהו זצוק"ל), החשמל לא צבור ולא קיים אלא מגיע בזרם חלופי כל פעם זרם חדש (הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל), הדלקת החשמל היא אינה כהדלקה אלא רק כהסרת מונע (ע"פ מה שמבארים בדעת רבנו תם שהעיקר היא ההדלקה). משום חברה שיש בה חילול שבת (הרב שמואל אהרון יודלביץ זצוק"ל), אין שמן כשיעור והוא אינו צבור והרי היא כפתילה ללא שמן (הרב שלמה זלמן אוירבאך זצוק"ל). מנורות חשמל אינם ניכרים שנעשו לכבוד שבת כדרישת הראשונים וכן מרן השולחן ערוך והרמ"א המשנה ברורה ועוד, פלורוסנטים לדעת רוב הפוסקים אינם חוט להט ולדים אינם בכלל אש. להרחבה ולמקורות האוסרים הדלקה בחשמל ראה באתר האינטרנט.
מדוע להדליק בנורות על סוללה בחוט להט
רוב ככל הפסוקים מתירים הדלקה בסוללה עם נורה בחוט להט: בהדלקת נרות על ידי סוללה מתקיימים כל היתרונות הבאים שאינם מצויים בחשמל: הדלקה בחוט להט שהוא כאש ממש (ברוב המקומות היום הנורות פלורוסנטיות שע"פ רוב הפוסקים אינם אש), החשמל צבור בסוללה והוא כשמן הצבור והחוט להט הרי הוא כפתילה (כדעת הרב שלמה זלמן אוירבאך זצוק"ל), זמן ההדלקה כ3-4 שעות מספיק לסיום זמן הארוחה (כדעת ההלכה לכתחילה), ואינו מהווה מכשול לעניני צניעות וכדומה (כמו במקרה שהאור נשאר כל הלילה כבחשמל), הזרם הוא זרם ישר ולא זרם חלופי (הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל), מקיים גם את דעת רבנו תם שתהיה הדלקה של ממש ולא רק הסרת מונע או גרמא, ולכן ב’נרות מאירי השלום’ ההדלקה נעשית על ידי חיבור ראש המנורה שהוא נפרד ולכן אינה רק בגדר הסרת מונע אלא כהדלקה ממש, אין כאן ענין של מחללי שבת כמו שיש חשש בחברת החשמל (הרב שמואל אהרון יודלביץ זצוק"ל ועוד), ניכר שההדלקה מיוחדת לכבוד שבת (הנרות יוצרו במראה נר שעוה במיוחד לשבת באופן שיהיה ניכר שהודלקו לכבוד שבת קודש, כמבואר בראשונים וכן בדעת הרמ"א ה’שולחן ערוך’ ו’המשנה ברורה’ וזאת בניגוד למנורות החשמל ששם לא ניכר ולא יוצרו לכבוד שבת), ניתן להדליק בחדר, ששם עיקר מצוות ההדלקה כמו שבואר על ידי חלק מהפוסקים ש’נר איש וביתו’ הוא חדר שיש לו שייכות בו (במלונות ובמקומות אירוח בחדר האוכל או הלובי הוא חדר של רבים אין ניכר שיש לו שייכות בו), ניתן להדליק בפרטיות ללא לחץ של יציאה מהחדר סמוך לכניסת שבת, ללא חשש שריפה, ללא חשש ברכה לבטלה כמו שמדליקים כמה נשים יחד בחדר אוכל במלון או בלובי או במקומות אחרים שאז רק אישה אחת יכולה לברך ע"פ דעת מרן ה’שולחן ערוך’, וכן באירוח משפחה בבית (הדלקה משותפת של כמה נשים במקום אחד, דעת מרן ה’שולחן ערוך’ שרק הראשונה יכולה לברך), ההדלקה היא על פי שיטת רוב ככל הפוסקים המחמירים ביותר. אשכנזים וספרדים, כולל את הפוסקים שהתירו בחשמל (בחוט להט ולא כפלורוסנט או לד כמצוי היום), וגם רוב ככל הפוסקים האוסרים בחשמל מתירים בסוללה בחוט להט כגון הרב שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ‘פקודת אלעזר’ ר’ אלעזר לעוו זצוק"ל ועוד, וכן לאלה שאסרו בפלורוסנט ובלדים אבל מתירים בחוט להט, ל’נרות מאירי השלום’ הסכמות והמלצות מהרבנים הבאים להדליק בברכה במקרים של שעת הדחק כמצוין למעלה, הרבנים הראשיים לישראל הרב משה שלמה עמאר שליט"א והרב יונה מצגר שליט"א, הרב אלישיב זצוק"ל שהיה למראה עיניו, הרב יצחק יוסף שליט"א ראש ישיבת ‘חזון עובדיה’, הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת ‘כיסא רחמים’, הרב משה פנירי שליט"א ראש בית ההוראה ‘אפיקי מים’ בירושלים, הרב זמיר כהן שליט"א ראש ‘ארגון הידברות’, הרב בצלאל נהרי שליט"א, הרב ראובן נקאר שליט"א, הרב נסים פרץ זצוק"ל, הרב ליאור בר דע שליט"א רב בחיל הים ואביו הרב יצחק בר דע שליט"א ראש ישיבה בר"ג. את המקורות ההלכתיים המלאים ניתן לראות באתרנו באינטרנט.
תקציר הסכמות הרבנים לנרות מאירי השלום – ההסכמות המקוריות המלאות נמצאות במשרדי החברה ויכולים להשלח גם בפקס ע"פ בקשה.
הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל: היה למראה עיניו של הרב אלישיב והסכים לכך על ידי הרב זילברשטין שליט"א
הראשל"צ רבי משה שלמה עמאר שליט"א: ממליץ ומאשר את נרות השבת האלקטרוניים לשעת הדחק כגון במקומות אירוח שאוסרים להדליק שם נר שמן ושעוה ומורה לברך עליהם כיון שההדלקה היא אש והנרות העשויים לכבוד שבת.
הרב יונה מצגר שליט"א הרב הראשי לישראל נשיא מועצת הרבנות הראשית כותב: בכל חשש וספק סכנה כשאי אפשר להדליק באש רגילה (כגון בתי חולים החלמה ושאר מקומות ציבוריים שלא ניתן להדליק באש גלויה) ידליקו בנרות אלו ויברכו להדליק נר של שבת וראוי לכל מי שיראת ה’ בלבבו להכין עצמו מבעוד מועד ולהביא אל ביתו נרות אלו להשתמש בעת הצורך ולא יבטלו חלילה מצות הדלקת נר שבת.
בפסק הלכה מהרב יצחק יוסף שליט"א ראש ישיבת חזון עובדיה: מורה הרב שליט"א שכל אישה בבית מלון, בית חולים, בית החלמה, כשאין אפשרות להדליק בנר שמן בברכה בחדרה תדליק בברכה נרות אלו, והם עדיפים מחשמל רגיל כי הפעולה על ידי בטריה, ואצור ואגור כאן שמן לשיעור הדלקה, ונעשו במיוחד לכבוד שבת, ומשום עונג שבת, וכן יש שלהבת בחוט הלהט שעדיפה מנר שחשמל רגיל, ואין זה בכלל הסרת מונע כמו שיש שכתבו לגבי הדלקת חשמל, דכאן החיבור של המנורה גורמת להדלקה, וכן מיועד לבני הישיבות שחוששים להדליק בחדרם נר שמן או שעוה מחשש דליקה, וידליקו בברכה, ובתנאי שיהיו בחדר אחרי כניסת השבת ויהנו מאור זה. ובזה נצלים מברכות לבטלה על פי מרן השולחן ערוך כאשר הנשים מדליקות בחדר האוכל או בלובי. על המכתב חתם בברכה חמה גם הרב אברהם יוסף שליט"א.
מכתב הסכמה מהרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כיסא רחמים ואליו מצטרפים הרבנים הבאים: הרב יצחק יוסף שליט"א ראש ישיבת חזון עובדיה, הרה"ג משה פנירי שליט"א מבית ההוראה אפיקי מים, הרב ניסים פרץ זצ"ל, הרב זמיר כהן שליט"א, הרב ראובן נקאר שליט"א מו"צ בבית הדין של הרב פנירי בירושלים ואצל הרב מרדכי מלכה באלעד, הרב בצלאל הלוי נהרי שליט"א. במכתב מומלץ כי במצבים כמו של סכנת נפשות כתוצאה מהדלקה באש כמו שמצוי בבתי מלון פנימיות בתי חולים חדרים ואוהלים בצבא וכן בעת צרה של מלחמה והפגזות שיש בעיה להדליק בחדר סגור ויש בעיה של הפסקות חשמל, כמו גם במקומות שמתארחים ויש סכנה להדליק נר שמן/ שעוה בגלל ילדים קטנים וכדומה וגם במקרה של אישה סומא שאין בעלה עימה, באלו המצבים ידליקו נרות אלו (נרות מאירי השלום) בברכה, אשר עדיפים טפי מנורת חשמל כי כן הם עובדים על ידי בטריה ולא חשמל ועוד נעשו במיוחד לשם שבת קודש וכן עשויים מחוט להט וכן זמן הדלקתם לא יותר מידי ולא פחות מידי 3-4 שעות, כי בחדרי השינה יש בעיה באור דלוק (ממושך) מה שאין כן בזה שע"י זה ניסינו להדר ולצאת ידי חובת כל הפוסקים, שע"י כך מרבה שלום בין איש לאשתו ומרבה ברכות לאלפים ורבבות לכנסת ישראל.
הרב זמיר כהן שליט"א ראש אגון הידברות הוסיף וכתב הנני מאשר כי הנר האמור עדיף מנר חשמל, וכשאין אפשרות להדליק, בנר שמן כגון מלונות, וכדומה הוא ראוי להדלקה בברכה ונכון שיהיה בכל בית בישראל לעת הצורך ויבורכו בכל מילי דמיטב על זיכוי הרבים בכך. בברכה נאמנה זמיר כהן.
הרב יצחק בר דע שליט"א ראש ישיבת משמרת אליהו ר"ג והרב ליאור בר דע שליט"א רב סרן ס. רב בחיל הים רב ק"ק אהל חיים בפ"ת מכתב ההסכמה סוקר את הבעיות הרבות בצבא וביניהם את אי האפשרות להדליק ביחידות השדה אלא בחדר האוכל, דבר שיוצר בעיה אם רוצים להדליק רבים כיון שאי אפשר לברך (הערה ע"פ פוסקי ספרד רק הראשון מברך), וכל שכן בחילות הים שכיון שאין אפשרות להדליק אש על הספינות אין אפשרות להדליק נרות שבת של שמן/שעווה, כמו כן מציין הרב גם את הבעיות הרבות באזרחות כגון העובדה שבכל אירוח של משפחה רק בעלת הבית יכולה לברך, ולהדליק בחדר השינה כמעט ואין אפשרות בשל חשש שריפה ילדים קטנים וכדומה, בבתי המלון בתי חולים ומקומות גדולים הבעיה עוד מחריפה, כך כותב הרב שליט"א. נרות אלו יתנו פתרון טוב לכל אישה חייל וחיילת שרוצה להדליק נרות שבת במקומות אלו.
הרבנים הראשיים לישראל עם עוד כ 30 רבנים בדבר האיסור המוחלט להדלקת נרות שמן/שעווה בסוכה
הרבנים הראשיים יונה מצגר והראשל"צ רבי שלמה משה עמאר שליט"א יחד עם עוד כ 30 רבנים פרסמו בקריאת קודש נרגשת אודות האיסור המוחלט להדליק נרות שבת וחג בסוכה וזאת עקב מקרים חמורים של שריפות שארעו בימי החג וגרמו לאבידות בנפש ועוגמת נפש לצוותי הכיבוי וההצלה שנצטרכו לחלל את החג ולמשפחות שחגם נהפך ליגון ולמאכולת אש.

חוות דעת

אין אף חוות דעת

להשאיר חוות דעת

אם ברצונך להוסיף חוות דעת, עליך כניסה

ביקורות בפייסבוק

מוצרים דומים

 
 

 

 
 

 
המידע המופיע ב izzi מסופק על ידי סריקה אוטומטית של אתרים. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.