תקנון ותנאי שימוש לאתר Izzi


ברוכים הבאים לאתר izzi – אתר השוואת מחירים בישראל, בכתובת https://www.izzi.co.il (להלן: "האתר").

באמצעות האתר יכול המשתמש (להלן: "המשתמש") להשוות מחירים של מוצרים שונים בחלוקה לקטגוריות.

חברת בינופט בע"מ (.Binopt Ltd) (להלן: "החברה") היא המפעילה והבעלים של האתר.

מבוא

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות.
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. באתר תכנים ומידע מגוון, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי ואור קולי או שילוב ביניהם (להלן: "תוכן האתר"). התקנון ותנאי השימוש יחולו, בשינויים המתחייבים, על כל תוכן האתר לרבות עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה והצגה שלהם.
 5. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש ו/או להירשם לאתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
  • המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
  • ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילות הקטין באתר. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לאמור בתנאי השימוש והתקנון;
  • המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה.
 6. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש והאתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.
 7. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 8. על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
 9. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם.
 10. התקנון ותנאי השימוש מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 11. ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר.
 12. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.

מהות האתר

 1. האתר מהווה פלטפורמה נוחה וידידותית להשוואה של מחירי מוצרים שונים ו/או שירותים בחלוקה לקטגוריות.
 2. האתר מאפשר לצפות בתמונות, לקרוא חוות דעת ולהתרשם מהמגוון של המוצרים והשירותים ובדרך זו להעריך את הדינמיקה של מחיר המוצר ו/או השירות הרצוי.
 3. האתר עושה שימוש בחוות דעת של משתמשים המאפשרים ללמוד על היתרונות והחסרונות של המוצרים השונים כמו גם על האמינות של בתי העסק ו/או נותני השירותים באתר.
 4. האתר אינו מיועד לשמש אתר מכירות ולא ייחשב למוכר ו/או מציע מוצרים ו/או שירותים למשתמשים.

השימוש באתר

 1. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 2. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב.
 3. המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 4. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור.
 5. בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם החברה הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
 6. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי המשתמש, על המשתמש להודיע על כך לאתר באופן מיידי.
 7. האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 8. האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.
 9. האתר ישתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל מפעילת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 10. המשתמש מתחייב לדווח על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בו הוא נתקל במהלך השימוש באתר.

רישום לרשימת מקבלי החדשות באתר

 1. ניתן להצטרף לרשימת מקבלי החדשות באתר באמצעות הוספה של פרטי הדוא"ל בלשונית המצויה בתחתית האתר.

הצגת מחירים והשוואת מוצרים או שירותים באתר

 1. רשימת המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר נערכת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, על בסיס מידע מבתי העסק ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים באתר.
 2. המשתמש באתר יוכל להשוות באמצעות האתר, בין מוצרים ו/או שירותים שונים בחלוקה לקטגוריות וסיווגים שונים. השוואת המוצרים ו/או השירותים באתר אינה כוללת, בהכרח, את כל המוצרים ו/או השירותים מאותו סוג המתפרסמים באתר אלא את אלו התואמים לקטגוריה אשר נבחרה על ידי המשתמש.
 3. השימוש בפלטפורמת השוואת המוצרים ו/או השירותים הוא באחריות המשתמש בלבד.
 4. תוצאות החיפושים בקטגוריות השונות ומחיר המוצרים ו/או השירותים באתר מתבצעים על ידי מערכת אוטומטית. האתר אינו אחראי על נכונות ו/או אמינות המידע מבתי העסק ו/או נותני השירותים.
 5. בין היתר נחלקים המוצרים באתר על פי הקטגוריות העיקריות הבאות: פנאי וספורט; לבית, לגן ולמשרד; מחשבים ותוכנות; חשמל ואלקטרוניקה; מתנות ושונות; רכב ואביזרים; טיפוח יופי ובריאות; ילדים ותינוקות.
 6. לאחר שהמשתמש בוחר במוצר ו/או בשירות מבוקש מועבר המשתמש לאתר האינטרנט של בית העסק ו/או נותן השירות אשר הציע את המוצר ו/או השירות. האתר אינו צד, ישיר או עקיף, להתקשרות בין המשתמש לבית העסק ו/או נותן השירות.

קניין רוחני

 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר האתר הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני ו/או של צדדים שלישיים.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב.

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

 1. לאתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש.
 2. בנוסף, עשויה להתבצע באתר פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
 3. בעשותך שימוש באתר אתה מאשר לאתר לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 4. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
 5. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי האתר רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל דרך בו ימצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.
 6. מובהר כי האתר רשאי למחוק משרתיו את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותו בקשר עם המשתמש, בכל שלב, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

הגבלת אחריות

 1. תוכן האתר מתבסס על מידע מבתי העסק ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים.
 2. האתר אינו מתחייב כי המחירים המוצגים באתר ישקפו בהכרח את מחיר המוצרים הנמכרים בבתי העסק ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים באתר. ייתכנו מוצרים ו/או שירותים אשר יימכרו באתר במחירים גבוהים יותר מאלו המוצעים למכירה בבתי העסק ו/או נותני השירותים.
 3. האתר לא יהיה אחראי לטעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטה של פרטים מסוימים אשר עלולים להתרחש בשל שימוש בסיווגים, חיתוכים ומיונים של המוצרים באתר לקטגוריות השונות או מכל סיבה אחרת.
 4. האתר לא יישא באחריות ו/או יחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם למשתמש באתר בקשר עם אי דיוקים ו/או טעויות ו/או פערים בין המחיר שנמסר לאתר על ידי בית העסק ו/או נותן השירותים לבין המחיר אשר נגבה בפועל.
 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאספקה של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו או ניתנו על ידי בתי העסק ו/או נותני השירותים המוצגים באתר ולא יהיה אחראי לטיבם ו/או זמינותם ו/או כל פגם אחר שיתגלה במוצרים ו/או שירותים אלו.
 6. חוות הדעת ו/או המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע בתחומים השונים.

משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

 1. בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן עם רישומך לרשימת מקבלי החדשות של האתר אתה מביע את הסכמתך החופשית למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 2. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לרשימת מקבלי החדשות של האתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
 3. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

הפרת התקנון ותנאי השימוש

 1. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.
 2. המשתמש יפצה וישפה את האתר, ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפוי האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.
 5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

ברירת דין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 2. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני support@izzi.co.il. נציגים של האתר מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.
המידע המופיע ב izzi מסופק על ידי סריקה אוטומטית של אתרים. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.